پروتز چیست؟

پروتز جایگزین مصنوعی بخشی از اندام یا صورت است که دچار تغییر شکل شده یا از بین رفته است . درمان با پروتز زمانی است که بازسازی جراحی امکان پذیر نیست یا مریض این روش را ترجیح می دهد .

چگونه بهتر شویم؟

شما می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود را در راستای بهبود این مرکز درمانی برای ما ارسال کنید. علاوه بر این اگر مشکلی را در ساز و کار ما یا پرسنل می‌بینید می‌توانید آن را با ما به سادگی در میان بگذارید.

نمونه كارهاي ما