کلینیک تخصصی ارتز و پروتز رشد

طراحی و ساخت انواع:

کفش، کفی طبی به همراه اسکن کف پا

ارتزها و پروتزهای فوقانی و  تحتانی

ارتزهای ستون فقرات

پروتزهای زیبایی (گوش، چشم، اربیتال، انگشت و…)

null

ارتوپد فنی به چه معناست؟

ارتوپدی فنی رشته ای از توانبخشی است؛ که هدف از آن تولید ارتز و پروتز و آموزش بیمار برای استفاده از آنها است.

null

پروتز چیست؟

پروتز ها اندام های مصنوعی هستند که برای بیمار ساخته شده؛
و در جای اندام طبیعی از دست رفته قرار می گیرند.

null

ارتز چیست؟

ارتز یا بریس ها وسایلی هستند که در کنار اندام قرار گرفته و حرکات آن را در جهاتی خاص محدود کرده یا کنترل می کند.

null

وظایف ارتزیست و پروتزیست چیست؟

ارتز یا پروتز بیمار را متناسب با دیگر قسمت های بدن ساخته؛ و آن را برای بیمار آماده می کند.

فهرست