این مرکز پروتز چشم مصنوعی را به صورت اختصاصی می‌سازد. این نوع پروتز به روش قالبگیری و با متد جدید انجام

می شود.

چشم افراد ممکن است به دلایلی مانند تروما, ضربه ی شدید به چشم, بیماری های مادرزادی, سانحه و… تخلیه گردد

و بیمار نیازمند دریافت پروتز باشد.

 

فهرست