پروتز انگشت

متاسفانه گاهی در بعضی حوادث بخشی از یک انگشت یا تمامی انگشت، و گاها تمام انگشتان دچار آسیب شده و قطع

می شوند و امکان پیوند وجود ندارد یا پیوند پس از مدتی جواب نمی دهد. در این مواقع  برای حفظ روحیه فرد و حفظ

زیبایی دست پیشنهاد می شود که فرد از انگشتان مصنوعی استفاده نماید. انگشتان مصنوعی با استفاده از موادی به

نام سیلیکون ساخته می شود. جنس انگشت ساخته شده از سیلیکون است که ماده ای نرم  و مقاوم می باشد و از

لحاظ بافتی مشابه انگشتان است ، ضمنا جنس ناخن پروتز انگشت، اکریلیک است که دوام بالایی دارد و تقریبا مشابه

ناخن طبیعی است.

با توجه به اینکه حادثه هیچگاه خبر نمیکند ،ممکن است افراد در زندگی روزمره دچار حوادث و یا بیماریهایی شوند که در

اثر آن قطع عضو اتفاق می افتد. بروز این مشکل ممکن است در روحیه فرد و اطرافیانش تاثیر گذارد و او را از انجام فعالیتها

باز دارد.

برای بیمارانی که از دست دادن انگشت (ها) به علت تروما، بیماری یاشرایط مادرزادی تجربه کرده اند، پروتز انگشت

سیلیکون نقش مهمی را ایفا می کند:

حفاظت از محل جراحی که معمولا حساس است.

تایپ کردن

پیانو بازی

کار دفتری

وظایف خانگی

وظایف بهداشت شخصی

گرفتن اشیا

اعتماد به نفس فرد بهبود می یابد.

 

 

برای تعلیق و نگه داشتن پروتز در جای خود می توان از انگشتر, چسب و یا به وسیله ی ایجاد فشار خلا ناشی از حفره

خالی موجود در پروتز … استفاده نمود.

برای ساخت پروتز مراحل زیر انجام می گیرد:

قالبگیری از بخش باقی مانده انگشت (انتهای انگشت قطع شده) و انگشت سالم دست مقابل با مواد قالبگیری

(رنگ پوست فرد ساخته می شود) ساخت پروتز اولیه که نیاز به تست روی انگشت دارد.

در مرحله ی اخر نیز با استفاده از کاشت ناخن و سایه زدن و رنگ کردن تا حد ممکن مشابه دست سالم و رنگ پوست

دست فرد, پروتز رنگ آمیزی می شود.

فهرست